Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Strážek

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002973

Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Cíle projektu: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Celkové zdroje: 630 186,00

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ), Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (DVPP ): Inkluze, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (DVPP) – Inkluze, Školní asistent – personální podpora MŠ, Školní asistent – personální podpora ZŠ.

Přidáno 1. 1. 1970, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10