Modernizace učeben ZŠ Strážek 2018

 

Modernizace odborných učeben ZŠ Strážek 2018

Od roku 2016 škola připravovala podklady pro rozsáhlý projekt podaný v rámci výzvy IROP č. 46 vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj, Infrastruktura základních škol s názvem Modernizace odborných učeben ZŠ Strážek. Žadatelem o dotaci je zřizovatel školy.

Žádost byla podpořena a v době hlavních prázdnin 2018 úspěšně proběhla modernizace učebny počítačů, učebny cizích jazyků, učebny přírodovědné, stavební úpravy polytechnické učebny (školní dílny), vnitřní konektivity ZŠ a MŠ, připojení k internetu a modernizace centrální síťové infrastruktury. Z dotace škola pořídila: centrální výukový server, bezpečnostní zařízení, monitoring síťové infrastruktury a IT zařízení, wifi síť, přípojku k internetu. Základní škola byla vybavena nezbytnými výukovými programy pro žáky, v oblasti cizích jazyků a přírodních věd, tím dojde jak k i inovaci vzdělávacích programů, tak ke zkvalitnění výuky ve vazbě na klíčové kompetence i k lepší přípravě samotných žaků do budoucího života.

Do přírodovědné učebny byla pořízena interaktivní tabule, počítač pro učitele, multilicence výukových programů, mobilní dobíjecí centrum a 12 kusů notebooků pro žáky, pomůcky pro přírodovědnou laboratoř, výukové programy (multilicence) zaměřené na zeměpis, přírodovědu, vlastivědu, přírodopis, zeměpis, fyziku, chemii a matematiku.

 Do učebny cizích jazyků byla pořízena interaktivní tabule, počítač pro učitele a multilicence výukových programů anglického a německého jazyka.

Do počítačové učebny bylo pořízeno 12 nových pevných PC, stávajících počítačů zůstalo 5, učebna má v současné době kapacitu 17 počítačů pro výuku.

V přízemí nové budovy školy došlo ke stavebním úpravám, stávající sklady byly přebudovány na učebnu školní dílny  pro výuku polytechnické výuky. Dílna má vybavení částečně z původní staré dílny, která byla v budově u kostela. Základní nářadí a nové pracovní stoly byly zakoupeny v roce 2015, kdy škola získala dotaci z ministerstva školství, výzva 57 OP VVV Podpora polytechnického vzdělávání.

/userfiles/file/zs/Plakat_strazek.pdf

Přidáno 10. 10. 2018, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10