Škola pro demokracii

Od školního roku 2018/2019 je ZŠ a MŠ Strážek součástí skupiny škol Škola pro demokracii.

Cílem Školy pro demokracii je rozvíjet úroveň občanské zralosti v naší zemi.

  • Podpora škol, které cíleně zapojují žáky do chodu školy a učí je přebírat odpovědnost.
  • Zapojování občanů, kterým není lhostejný stav demokracie v naší zemi a chtějí svým vlastním dílem podpořit zrání české společnosti.
  • Odpovědnost – zralost – odvaha

Naše hodnoty vypovídají o tom, jakým způsobem pracujeme, jaký je náš tým a co se snažíme školám a dětem předávat.

Odpovědnost: klíčová hodnota, která je přímo spjatá s pojmem demokracie; odpovědně přistupujeme k vlastní práci, vnímáme svou míru odpovědnosti za to, jak vypadá naše společnost a ukazujeme dětem, jak přijímat odpovědnost za svůj život.

Zralost: je pro nás hodnotou, která vyjadřuje proces, že se sami sobě, druhým i tomu, co se děje kolem nás snažíme porozumět; pěstujeme zralé vztahy uvnitř týmu i navenek, které se opírají o respekt k druhému; usilujeme o zralejší občanskou společnost v ČR.

Založili jsme žákovský parlament,  vzděláváme a podporujeme učitele a vybavujeme děti ze škol občanskými dovednostmi. Pomáháme vytvářet příklady dobré praxe a příběhy proměn jednotlivců i celých školních společenství, které zveřejňujeme, a přispíváme tak veřejné debatě o stavu demokracie v ČR. 

1. 9. 2017 Anna Knoflíčková

Přidáno 31. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10