IKAP II - Učíme se ze života pro život 2

IKAP II - Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

 

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Z finančních prostředků bude pořízeno:

10 ks inteligentních minirobotů Ozobot Evo

4 ks tabletů k měřícím sadám

1 ks měřící sada Pasco Sensorium Fyzika

1 ks měřící sada Pasco Sensorium Biologie

7 ks robotických stavebnic Lego

2 ks balíčků pro enviromentální výchovu

 

Plakát

Výtvarná výchova, 6. ročník
Český jazyk, 7. ročník
Anglický jazyk IX
Anglický jazyk VIII
Chemie-9. ročník
Zeměpis, 6. ročník
Zeměpis, 6. ročník
Anglický jazyk VIII.
Matematika, 6. ročník
Člověk a svět práce, 9. ročník
Matematika 6. ročník
Přírodopis 6.ročník
Anglický jazyk IX. ročník
Fyzika 8. ročník
Hudební výchova, 8. ročník
Výchova ke zdraví, 6. ročník
Člověk a svět práce VI.
Přírodopis, 9. ročník
Výchova k občanství, 9. ročník
Výchova k občanství, 9. ročník
Český jazyk, 7. ročník
Německý jazyk, 7. ročník
Matematika 8. ročník
Zeměpis, 6. ročník
Anglický jazyk IX.
matematika, 7. ročník
Německý jazyk, 8. ročník
Výchova k občanství, 9. ročník
Člověk a svět práce, 9. ročník
Matematika 6. ročník
7. ročník
Zeměpis, 8. ročník
Člověk a svět práce, 8. ročník
Člověk a svět práce, 8. ročník
Anglický jazyk, 7. ročník
Anglický jazyk, 6. ročník
Zeměpis, 9. ročník
Člověk a svět práce, 9. ročník
Chemie,8.ročník
Výchova ke zdraví, 6. ročník
Matematika, 7. třída
Fyzika 7. ročník

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10