IKAP II - Učíme se ze života pro život 2

IKAP II - Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

 

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Z finančních prostředků bude pořízeno:

10 ks inteligentních minirobotů Ozobot Evo

4 ks tabletů k měřícím sadám

1 ks měřící sada Pasco Sensorium Fyzika

1 ks měřící sada Pasco Sensorium Biologie

7 ks robotických stavebnic Lego

2 ks balíčků pro enviromentální výchovu

 

Plakát

Anglickýjazyk VIII.
Chemie, 9. ročník
Vz 9
Čj 6
9.ročník, fyzika
Přírodopis, 9. ročník
Přírodopis, 9. ročník
Fyzika 7. třída
Anglický jazyk VIII.
ČJ VI.
Anglický jazyk VII.
Fyzika 7. třída
6. ročník, fyzika
6. ročník, přírodopis
Etická výchova, 7. ročník
Chemie, 9. ročník
6. ročník, přírodopis
Člověk a svět práce, 9. ročník
Anglický jazyk VII.
Fyzika 7. třída
Člověk a svět práce, 9. ročník
Vo 7.
Anglický jazyk VIII.
Matematika - 6. ročník
Anglický jazyk VII.
Anglický jazyk VI.
Matematika 9. ročník
Člověk a svět práce, 9. ročník
Výchova k občanství, 9. ročník
přírodopis 7.ročník
Matematika 6. ročník
Vo 8
Člověk a svět práce, 9. ročník
Anglický jazyk VII.
Český jazyk VI.
Chemie, 8. ročník
Anglický jazyk VIII.
Anglický jazyk VI. třída
Fyzika 7. ročník
VI. ročník Anglický jazyk
Chemie 9.ročník
Zeměpis 8. ročník
Zeměpis 7. ročník
Matematika, 9. ročník
Výtvarná výchova, 6. ročník
Český jazyk, 7. ročník
Anglický jazyk IX
Anglický jazyk VIII
Chemie-9. ročník
Zeměpis, 6. ročník
Zeměpis, 6. ročník
Anglický jazyk VIII.
Matematika, 6. ročník
Člověk a svět práce, 9. ročník
Matematika 6. ročník
Přírodopis 6.ročník
Anglický jazyk IX. ročník
Fyzika 8. ročník
Hudební výchova, 8. ročník
Výchova ke zdraví, 6. ročník
Člověk a svět práce VI.
Přírodopis, 9. ročník
Výchova k občanství, 9. ročník
Výchova k občanství, 9. ročník
Český jazyk, 7. ročník
Německý jazyk, 7. ročník
Matematika 8. ročník
Zeměpis, 6. ročník
Anglický jazyk IX.
matematika, 7. ročník
Německý jazyk, 8. ročník
Výchova k občanství, 9. ročník
Člověk a svět práce, 9. ročník
Matematika 6. ročník
7. ročník
Zeměpis, 8. ročník
Člověk a svět práce, 8. ročník
Člověk a svět práce, 8. ročník
Anglický jazyk, 7. ročník
Anglický jazyk, 6. ročník
Zeměpis, 9. ročník
Člověk a svět práce, 9. ročník
Chemie,8.ročník
Výchova ke zdraví, 6. ročník
Matematika, 7. třída
Fyzika 7. ročník

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10