Hodnocení aktivit školy v projektu EduSTEM 2021/2022

Škola ve Strážku je zapojena do přeshraničního mezinárodního projektu EduSTEM, který dává českým a rakouským učitelům metodickou podporu i materiální vybavení pro to, aby v dětech touhu po tvoření, bádání a objevování podporovali.
Hodnocení aktivit školy v projektu EduSTEM 2021/2022

Education in Science, Technology, Engineering and  Mathematics
Reg. číslo projektu: ATCZ220EduSTEM
Education in Science, Technology, Engineering and  Mathematics
Reg. číslo projektu: ATCZ220 https://www.jcmm.cz/edustem/

Co v průběhu školního roku  proběhlo?

- badatelské dny dětí MŠ VIDEO zde

- kroužek Prakticky a hravě s němčinou v ZŠ

-  leadership ve vzdělávacích zařízeních, vzájemná výměna zkušeností učitelů a ředitelů

- online hospitace s rakouskými školami, únor – duben 2022 ( hospitace zajišťovaly Mgr. B. Suchánková, vedoucí učitelka MŠ a Mgr. A. Knoflíčková, ředitelka školy, lektorka kroužku němčiny).

Projekt EduSTEM a další projekty školy jsou cíleny především na vzdělávání pedagogů v oblasti komunikace, spolupráce při přímé pedaogické práci s dětmi a žáky, na podporu týmové spolupráce všech učitelů ZŠ a MŠ. Zásadním cílem, který si učitelé zapracovali do evaluace pokroku a Strategie rozvoje ZŠ a MŠ Strážek 2022-2024 je kvalitní spolupráce, metodické vedení a společné výchovně vzdělávací strategie podporující metody výuky a práce  při plnění očekávaných výstupů vzdělávání.

Škola se aktivně zapojuje do projektů strategického řízení a plánování , vzdělávání nových a začínajících učitelů,  na vzájemnou kooperaci a podporou dlouhodobě nastavené strategie udržení dvoutřídní mateřské školy sloučené s regionální devítiletou základní školou plně financované státem.

Od září 2021 je organizace školy a tříd nastavena tak, aby se žáci neučili ve skupinách spojených ročníků, i když je ve třídách  málo žáků.  Zdroje na financování platů učitelů rozhodnutím ředitele plynou ze státních  finančích  prostředků normovaných na chod ředitelství.

Modernizace školy je výsledkem mnoha podpořených investičních projektů.

Přehled zapojení do projektů 2013 - 2022  zde 

Žácí 2. stupně se nyní mohou těšit na nové vybavení nábytkem ve dvou učebnách - výběr projektu k financování zde

http://www.zs-msstrazek.cz/projekty-zs/

Prezentace z hospitace s rakouskými školami  zde . Hospitace byla inspirací a porovnáním, rakouské kolegy zajímala organizace, řízení, financování subjektu a průběh vzdělávání.

Fotogalerie

Mgr. Anna Knoflíčková, koordinátorka projektu

Zobrazení: Alba | Podle data

EduSTEM


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10