Logohrátky v MŠ

Každé třetí úterý v měsící probíhají společná setkání rodičů a dětí s logopedkou Mgr. Tulisovou v mateřské škole ve Strážku. Tato aktivita probíhá zdarma v rámci zapojení naší školy do projektů MAP II rozvoje vzdělávání Bystřice nad Pernštejnem.
Logohrátky v MŠ

Skupinová setkávání jsou zaměřená především na prevenci narušené komunikační schopnosti: 

  • podporu vývoje výslovnosti jednotlivých hlásek adekvátně věku, identifikaci nekorektní výslovnosti dle české jazykové normy,
  • rozvoj artikulační obratnosti, fonační cvičení,
  • procvičování sluchového vnímání (fonematického uvědomování),
  • rozšiřování slovní zásoby, zlepšování gramatiky a vyjadřovacích schopností

Zobrazení: Alba | Podle data

Logohrátky MŠ


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10