Aktuální informace k chodu školy od 5. 10. 2020

Pokyny vydané školou jsou v souladu s opatřeními vlády ČR, KHS Kraje Vysočina a MŠMT ČR. Pro žáky, kteří chodí ve Strážku do ZUŠ je výuka ve škole zakázána. Kroužky ve škole probíhají. Pro žáky, kteří chodí do kroužku Art, hra na klavír ve škole probíhá.

Školy se uzavírají podle semaforu ministerstva zdravotnictví a ten se dělí na kraje ( ne na okresy).

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání nařízení č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin. V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

• U 1. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.

• U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).

• U základních uměleckých škol (platí tedy pro pracoviště ZUŠ ve Strážku) se zakazuje osobní přítomnost žáků, školy povinně přechází na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná.

• Pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

2. 10. 2020 Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Nařízení č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina

Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření

Informace MŠMT pro školy ze dne 1. 10. 2020

Přidáno 2. 10. 2020, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10