Hodnocení výsledků vzdělávání v základní škole a výsledky jednotné přijímací zkoušky žáků 9. ročníku. Dobré vzdělání jako životní priorita.

Základní školu ve Strážku končí 6 žáků, 4 jsou přijati na střední školy s maturitou. V testech jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka dosáhli výborné výsledky, umístili se do první desítky, jedna žákyně je na 1.místě na gymnáziu.
Hodnocení výsledků vzdělávání v základní škole a výsledky jednotné přijímací zkoušky žáků 9. ročníku. Dobré vzdělání jako životní priorita.

Na závěr školního roku hodnotíme výsledky vzdělávání žáků.  Hodnotíme, jak žáci zvládli výstupy vzdělávání pro daný ročník a především jakého pokroku dosáhli. Závěrečné hodnocení žáků 9. ročníku je výstupní a hodnotíme splnění podmínek základního vzdělávání. 

Dobré vzdělání jako životní priorita. Podpora a motivace dětí k učení a vzdělávání vede k výsledkům a je dobrou „výbavou“ do života. Mnoha žákům naší základní školy se daří prosadit v konkurenci okolních základních škol a osmiletých gymnázií. Žáci dokáží získané znalosti uplatnit ve vědomostních soutěžích v okresních či krajských kolech. Učitelé základní školy vyhledávají a pracují s žáky, kteří mají o učení zájem a svoje studijní předpoklady chtějí rozvíjet. Zapojují je do tvořivých aktivit, projektových činností a připravují je do vědomostních soutěží. Výsledky školy jsou za poslední roky příkladné. Na druhém stupni školu velmi dobře reprezentují žáci, kteří jsou už od prvního stupně vedeni k pravidelné přípravě do vyučování, kteří umí najít svůj styl učení, mají dobré čtenářské dovednosti a chtějí svoje znalosti prohlubovat.

Mezi pracovité a talentované žáky, kteří naši školu v tomto školním roce reprezentují ve vědomostních soutěžích, patří: (po kliknutí na umístění se zobrazí výsledky)

Jana Pavelková, 9. ročník, 6. místo v okresním kole olympiády z češtiny, 3. místo v okresním kole olympiády z němčiny (diplom), 23. místo v krajském kole Logické olympiády, postup do krajského kola Poznej Vysočinu, do krajského kola Office Arena a olympiády z angličtiny ( 22.-24.místo), 3. místo v regionálním kole recitační soutěže.

Jana Dolíhalová, 9. ročník, 35. místo v okresním kole olympiády z dějepisu

Jan Hlavatý, 5. ročník, 2. místo v krajském kole soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu "Nezávislí lépe myslí", postup do okresního kola v Pythagoriádě

Aleš Pavlík, 9. ročník, postup do krajského kola Poznej Vysočinu a do krajského kola Office Arena - postupujíící

Za motivaci a pochvalu stojí už to, že se do soutěží žáci připravuji a základní učivo rozvíjí, rozšiřují a získávají tak potřebné studijní návyky.


Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Přidáno 26. 6. 2020, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10