Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 7.25 hodin pro žáky 2. až 9. ročníku, žáci 1. ročníku budou slavnostně přivítáni v učebně 1. třídy v prvním poschodí v 9:00 hodin.

V tento den mohou žáci 2. až 5. ročníku využít ráno od 6.25 – 7. 25 hod. družinu, odpolední družina není. Ostatním žákům je umožněn vstup do budovy v 7. 00 hodin s nasazenou rouškou, kterou budou mít do doby výsledku testu na covid 19. Vyučování bude ukončeno po první vyučovací hodině v 8.15 hodin. Žáci si přinesou vhodné přezůvky, psací potřeby a budou jim předány nejdůležitější informace.

Provoz školy se od 1. 9. 2021 řídí aktuálně platnými pokyny ministerstva školství a zdravotnictví a Manuálem MŠMT ze 17. 8. 2021 zde. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. Žádáme o dodržení platných opatření při návratu osob ze zemí s rizikovým faktorem.

Ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021 bude ve škole provedeno preventivní screeningové testování žáků. Školám jsou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT), kterými se bude testovat ve stanovených termínech. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování – doložení certifikátu pouze v písemné podobě) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 – potvrzení od lékaře), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Odmítne-li žák jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola (školské zařízení družina) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb do ukončení výsledků testování 10. 9. 2021 včetně. Žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce, distanční výuku škola není povinna zajistit.

Pokud se u žáka při příchodu do školy a během vyučování vyskytnou příznaky akutní infekce, bude oddělen do izolační místnosti do doby, než si žáka převezme zákonný zástupce.

Ve škole budou od 1. 9. 2021 vzhledem k onemocnění covid 19 zpřísněna hygienická pravidla a standardy úklidu na všech pracovištích.  Do budovy školy bude omezen přístup cizích osob, a to i rodičů, budou-li vstupovat do budovy (MŠ i ZŠ) tak bez akutních příznaků infekčního onemocnění a jen s ochranou úst, děti MŠ mohou být bez roušek.

Ve čtvrtek 2. září budou ve všech ročnících probíhat třídnické práce a vyučování bude ukončeno v 11. 50 hodin. Žáci 1. třídy mají adaptační týden, o rozvrhu bude rodiče informovat třídní učitelka.

Ve čtvrtek 2. září proběhne od 12. 00 do 13. 00 hodin konzultace žáků ZUŠ s p. uč. Císařem v učebně 5. ročníku.

V pátek 3. září se žáci budou učit podle platných rozvrhů. Rozvrhy výuky budou zveřejněny ve školním administrativním systému Edupage.

Informace jsou průběžně zákonným zástupcům zasílány v elektronickém informačním systému EduPage, kde jsou zákonní zástupci povinni neprodleně potvrdit přečtení zaslané zprávy, známky v žákovské knížce a rovněž neprodleně omlouvat nepřítomnost žáka ve výuce.

Stravování ve školní jídelně je pro přihlášené žáky od čtvrtka 2. září, žáci jsou přihlášeni na celou dobu školní docházky, odhlašování a přihlašování rodiče zajišťují u vedoucí jídelny, tel. 604 725 965. Pokud tedy žák nechce odebírat obědy, musí se odhlásit. 

Organizace školního roku a časový rozvrh hodin je na webu školy stránka ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Třídní učitelé:

1. třída – Mgr. Kateřina Ondřejková

2. třída – Mgr. Jana Konečná

3. třída – Mgr. Petra Gregorová

4. třída – Bc. Štěpánka Šmerdová

5. třída – Mgr. Jaroslava Zelinková

6. třída – Mgr. Zora Prokopová

7. třída – Mgr. Eva Kolářová

8. třída – Mgr. Ilona Pličková

9. třída – Mgr. Zdeněk Pokorný

Seznam dalších učitelů a zaměstnanců najdete  na stránce KONTAKTY - ZAMĚSTNANCI

Termín informativních schůzek rodičů s třídními učiteli: úterý 7. září 2021

pro rodiče žáků 1., 2. a 9. ročníku od 14. 30 do 15. 15 hod.

pro rodiče žáků 3., 4. a 8. ročníku od 15. 15 do 16.00 hod.

pro rodiče žáků 5., 6. a 7. ročníku od 16.00 do 16.45 hod.

 

Ve Strážku dne 26. 8. 2021                                    Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Přidáno 26. 8. 2021, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10