Informace o obnovení docházky žáků do základní školy v omezeném režimu

Vážení zákonní zástupci, zveřejňujeme základní informace k možnosti obnovení docházky žáků do základní školy a žádáme Vás, abyste si důkladně přečetli pokyny Ministerstva školství k ochraně zdraví a provozu škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Ředitelka ZŠ a MŠ Strážek zveřejňuje informace o obnovení docházky žáků do školy v omezeném režimu.

Zákonný zástupce může přihlásit své dítě k osobní přítomnosti ve škole:

 • od 11. května 2020 je možná osobní přítomnost ve škole žáků 9. ročníku, žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • od 25. května 2020 je možná osobní přítomnost ve škole žáků 1. stupně ZŠ, provoz bude každý den, žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Třídní učitelé budou v nejbližších dnech zjišťovat zájem o přihlášení žáků ke vzdělávacím aktivitám.  Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.

Základní hygienické a provozní podmínky základní školy ve Strážku budou zajištěny v souladu s hygienickými a bezpečnostními pokyny pro školy, které vydalo Ministerstvo školství dne 30. 4. 2020. Je důležité, aby žáci a rodiče věděli, za jakých podmínek se školy otevírají, seznámili se s těmito pokyny ministerstva a mohli zvážit účast na vzdělávacích aktivitách ve škole, které budou organizovány ve skupinách do 15 žáků.

 • Osobní přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, záleží na rozhodnutí zákonných zástupců.
 • Je zakázáno tvořit větší skupiny před školou, žáci musí udržovat odstup 1,5 m až 2 m.
 • Žákům bude povolen vstup do areálu školy od 7.15 do 7.25, před budovou převezme žáky určený pedagog a ve skupinách budou odcházet do určených tříd.
 • Vzdělávací aktivity budou probíhat do 11.55 hodin.
 • Při 1. vstupu do školy se musí žák prokázat čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), které je podepsáno zákonným zástupcem. Pokud potvrzení nepředloží, nebude vpuštěn do školy.
 • Nebude zajišťováno ranní ani odpolední hlídání dětí v zařízení péče, dne 21. 5. bylo rozhodnuto o otevření zařízení péče pro skupinu žáků 2. a 3. ročníku
 • Žáci budou přicházet do školy s nasazenou rouškou. Každý žák musí mít na jeden den alespoň 2 roušky a sáček na použité roušky. Po dobu vzdělávacích aktivit řídí použití roušky pedagog.
 • Pověřená osoba bude při vstupu do školy zajišťovat dezinfekci rukou.
 •  Ve třídách je tekuté mýdlo v dávkovači a papírové ručníky. Dezinfekci provádí v případě potřeby pedagog.
 •  Na WC jsou k dispozici papírové ručníky, tekuté mýdlo v dávkovači.
 • Každý žák musí sedět v samostatné lavici.
 • Složení skupin žáků stanoví ředitelka předem podle počtu přihlášených a bude neměnné, skupinu mohou tvořit žáci různých ročníků.
 • Žáci se nebudou učit podle rozvrhu, ale ve vzdělávacích blocích, aktivity žákům naplánují pedagogové přidělení pro školní skupinu žáků, stanoví žákům čas pro práci, pro online výuku s učiteli, pravidelnou hygienu, jídlo, pobyt venku a odchod z budovy domů.
 • Se žáky budou ve skupině pracovat jen určení učitelé nebo asistenti pedagoga, nebudou je vzdělávat všichni učitelé, které mají žáci na jednotlivé předměty stanoveny za běžného provozu. 
 • Evidence docházky žáků do skupin bude vedena v papírových tiskopisech, zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost žáka.  
 • Žáci 9. ročníku se budou připravovat zejména na jednotnou přijímací zkoušku, přiměřeně budou organizovány vzdělávací aktivity do ostatních vyučovacích předmětů.
 • Žákům 1. stupně bude po skončení dopoledních vzdělávacích aktivit od 11. 55 zajištěno hlídání ve stejných skupinách v odpoledním čase, délka odpoledního provozu bude upřesněna po zjištění zájmu
 • Odchod z budovy po skončení vzdělávací aktivity před budovu školy budou zajišťovat pedagogové v časových intervalech.
 • Pro žáky přítomné ve škole a také pro žáky, kteří nebudou do školních skupin docházet, bude nadále probíhat s pedagogy domácí vzdělávání na dálku, čas online hodin bude stanoven.
 • Možnost stravování ve školní jídelně bude pro přihlášené strávníky obnovena při dodržení hygienických předpisů.

Podrobnější pokyny budou sděleny zákonným zástupcům po vyhodnocení počtu přihlášených žáků.

Pokyn MŠMT z 30. 4. 2020          Čestné prohlášení


Ve Strážku 4. 5. 2020, aktualizace 21. 5. 2020                                  Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Přidáno 20. 5. 2020, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10