Jarní návštěva v DS Mitrov

Kulturní akce, žáků základní školy ze Strážku skládající se z básniček a hudebních produkcí v Domově pro seniory Mitrov 12. května 2023, přinesla radost a zábavu klientům místního domova.
Jarní návštěva v DS Mitrov

Děti se svými učiteli připravily program, kterým dokázaly rozjasnit den starším spoluobčanům i pracovníkům DPS Mitrov.

Akce se konala dopoledne v prostorách domova a přilákala mnoho diváků z místní komunity. Interpretovaná hudba a zpěvy naplnily místnost pozitivní energií a probudily hlasy i v publiku. Série básniček tematicky zaměřené ke Dni matek, které žáci přednášeli s osobitým nadšením, nalezly v publiku svoji odezvu. Každý žák se snažil svým vystoupením předvést to nejlepší ze sebe samého.

Hudební produkce byla další významnou součástí programu. Žáci předvedli sólová vystoupení v sólovém zpěvu i na různé hudební nástroje, včetně klavíru, trubky a tenoru. Jejich nadání a oddanost hudbě bylo patrné ve velmi dojemných interpretačních výkonech. Poděkování patří rovněž učitelům ze ZUŠ Bystřice n. P., jmenovitě paní Lintymerové (zpěv), paní Smětak (klavír a doprovody) a panu Husákovi (dechové nástroje) za přípravu a ochotu podílet se na této akci. Obyvatelé domova sledovali žáky s obdivem a vždy je odměnili potleskem. Ředitel školy Špaček i ředitel domova Myslivec poděkovali všem maminkám za jejich životní úsilí vynaložené směrem k mladším generacím. Za školu byly předány výtvarné práce i výtvarně zpracovaná přání k tomuto svátku. 

Tato kulturní akce měla také pro žáky základní školy velký význam. Představení v domově pro seniory jim umožnilo projevit svou kreativitu, rozvíjet se v uměleckém prostředí a zároveň prožívat smysluplnou interakci s lidmi, kteří mají bohaté životní zkušenosti.

Děti se v průběhu akce naučily, že umění a kultura mají moc spojovat lidi a rozšiřovat jejich obzory. Získaly také ocenění a uznání za své vystoupení, což bylo pro ně velkou motivací a povzbuzením v jejich dalším uměleckém snažení.

Tato událost je příkladem toho, jak malá gesta a aktivity mohou mít velký vliv na komunitu. Kultura a umění mají schopnost sjednotit lidi a přinést radost a naději, a to bez ohledu na věk či situaci.

Žáci základní školy Strážek svým vystoupením v domově dokázali, že mladá generace má co nabídnout a že umění je cestou k vzájemnému porozumění a obohacení. 

 

                                                                                                                           MgA. Petr Špaček, Ph. D.

Zobrazení: Alba | Podle data

Jarní koncert DS Mitrov


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10